O PROIZVODU

iSalah je prvi uređaj koji je u potpunosti razvijen i proizveden u Bosni i Hercegovini, usaglašen je sa Takvimom Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i automatski izračunava vremena namaza za svaki dan, sa mogućnošću postavljanja parametara bilo kojeg grada u svijetu.
Zidni ili stolni sat dostupan u dvije boje: zelena i zlatna, sa mogućnošću odabira boje po želji kupca. Vidljivosti LED displeja do 15m. Prilagođen svim relevantnim Institucijama u svijetu koje određuju namasko vrijeme: Svjetska muslimanska liga, Univerzitet islamskih nauka, Karači, Islamsko društvo Sjeverne Amerike, Umm Al – qura, Generalna egipatska uprava za istraživanje.

Tehničke mogućnosti
Tačan prikaz vremena i datuma
Automatsko izračunavanje vremena namaza za svaki dan
Automatsko ljetno i zimsko računanje vremena
Podešavanje zvučnog obavještenja za svaki namaz
Predefinirane vrijednosti za 106 gradova u BiH
Mogućnost postavljanja parametara bilo kojeg grada u svijetu
Vidljivost LED displeja do 15m
Karakteristike uređaja
Dužina: 297 mm
Širina: 197 mm
Visina: 35 mm
Masa: 580 g
Boja: zelena i zlatna
Snaga: DC 3V/2A

KORISNIČKO UPUTSTVO

Korisničko uputstvo za iSalah je sačinjeno od 22 stranice na kojima je veoma praktično, korak po korak, ilustrovano slikama, objašnjena svaka postavka na uređaju.

PREUZMI V1 PREUZMI V2

MIŠLJENJE RIJASETA IZ BiH

Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine iznio je svoje mišljenje i potrvdio usklađenost sata sa proračunima Takvima Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.

PREUZMI

KONTAKT PODACI

TRING doo
Lejlekuša b.b.,
75320 Gračanica, BiH

Telefon: +387 35 700 200
FAX: +387 35 700 201
Email: info@isalah.com

PRATITE NAS

DIJELITE NAS

Copyright © 2014 TRING d.o.o. Sva prava pridržana. Developed by TRING d.o.o.